ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ και αντισεισμικων κατασκευων

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με τίτλο: «Σύγχρονα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα» διδάσκονται τα εξής μαθήματα:


- Σχεδιασμός στοιχείων Ωπλισμένου Σκυροδέματος (ΩΣ)
- Νέες αντιλήψεις και νέα υλικά στο σχεδιασμό του ΩΣ
- Σεισμική συμπεριφορά κατασκευών ΩΣ - Χρήση ολοκληρωμένου λογισμικού Η/Υ
- Ερευνητική Μεθοδολογία του ΩΣ
- Σεισμική συμπεριφορά στοιχείων ΩΣ - Χρήση ολοκληρωμένου λογισμικού Η/Υ
- Ολοκληρωμένο λογισμικό ΗΥ και πληροφορική στη μελέτη κατασκευών ΩΣ
- Συμπεριφορά και σχεδιασμός δομικών στοιχείων ΩΣ με συνθετικό οπλισμό
- Σεισμικός σχεδιασμός και χρήση νέων υλικών στις γέφυρες ΩΣ
- Τεχνικές ελέγχου και επεμβάσεων στις κατασκευές ΩΣ
- Διαστασιολόγηση στοιχείων ΩΣ ενισχυμένων με σύνθετα υλικά
- Περιβάλλον δράσεις και υλικά επισκευής

Search

Login Form