ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στο Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος σήμερα εντάσσονται και δραστηριοποιούνται τα ακόλουθα πέντε (5) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), δύο (2) μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) ενώ συμμετέχουν στο διοικητικό έργο (2) υπάλληλοι.

Φυσικά εντονότερη παρουσία υπάρχει τόσο από τους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς αλλά και διδακτορικούς φοιτητές.


Search

Login Form