ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΔΕΠ

Στο Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος σήμερα εντάσσονται και δραστηριοποιούνται τα ακόλουθα πέντε (5) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ):

 -Δ/ντής, Καθηγητής Αθανάσιος Καραμπίνης (Δρ. Πολιτικός Μηχανικός) karabin@civil.duth.gr

- Καθηγητής Χρήστος Καραγιάννης (Δρ. Πολιτικός Μηχανικός) karayan@civil.duth.gr

- Καθηγήτρια Σταυρούλα Πανταζοπούλου (Δρ. Πολιτικός Μηχανικός) pantaz@civil.duth.gr

- Αναπλ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Χαλιορής (Δρ. Πολιτικός Μηχανικός) chaliori@civil.duth.gr

- Επίκουρος κ. Θεόδωρος Ρουσάκης (Δρ. Πολιτικός Μηχανικός) trousak@civil.duth.gr


Search

Login Form