ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ και αντισεισμικων κατασκευων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

 Στο διοικητικό έργο του εργαστηρίου συμμετέχουν δύο (2) διοικητικοί υπάλληλοι: 

κα. Μαρία Τσάκου mtsakou@xan.duth.gr

κα. Μαρία Καραπαναγιωτίδου mkarapan@xan.duth.gr

Search

Login Form