ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΤΕΠ

Στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του εργαστηρίου συμμετέχουν δύο (2) ειδικευμένοι τεχνικοί (ΕΤΕΠ):

- κ. Βενέτης Κανακάρης (Δρ. Ηλεκτρονικός - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός) vkanakar@civil.duth.gr

- κ. Στέφανος Κέλλης (Μ. Αυτοματισμού Τ.Ε.) skellis@civil.duth.gr


Search

Login Form