Το Εργαστήριο

       To Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος και Αντισεισμικών Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ιδρύθηκε το 1974, μαζί με την ίδρυση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, και εντάσσεται στον Τομέα Δομικών Κατασκευών. Αποστολή του είναι η εκπαίδευση και η έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο της ανάλυσης και του σχεδιασμού δομικών στοιχείων και κατασκευών από σκυρόδεμα και τοιχοποιία για συνήθεις και σεισμικές δράσεις. Εκπαιδευτικά, υποστηρίζει τις ανάγκες σημαντικών μαθημάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, ενώ η διεξαγόμενη σε αυτό έρευνα αφορά κυρίως ερευνητικά προγράμματα αυτοχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από ανταγωνιστικές δράσεις και ιδιωτικούς φορείς. Οι δυνατότητες του εργαστηρίου διευρύνθηκαν ακόμη περισσότερο όταν το 2007 ολοκληρώθηκε η μεταφορά και εγκατάστασή του στην Πανεπιστημιούπολη της Πολυτεχνικής Σχολής στα Κιμμέρια της Ξάνθης στο νέο σύγχρονο κτίριο με συνολικό εμβαδόν υπέργειων και υπόγειων χώρων περίπου 4100m². Διαθέτει κεντρικό χώρο δοκιμών με σεισμική τράπεζα τύπου «R-643 A ANCO Engineers», μονοαξονικής κίνησης (1 βαθμός ελευθερίας), διαστάσεων 3,4 x 3,4m, ισχυρή πλάκα δαπέδου από ΩΣ διαστάσεων 14 x 11,5m με περιμετρικό ισχυρό τοίχωμα ανάδρασης σε διάταξη L , διαστάσεων (7,95 + 5,95) x 1,5m και ύψος 6,0m. Στατικά έμβολα δυναμικότητας 500 kN (50 tn), σερβο-υδραυλικό έμβολο (τύπου MTS) και συνολικής διαδρομής 500 mm (±250 mm). Επίσης διαθέτει βοηθητικούς χώρους δοκιμών, γραφεία, αίθουσες διδασκαλίας – διαλέξεων – σεμιναρίων και συσκέψεων, αίθουσα Η/Υ, βιβλιοθήκη και αποθηκευτικούς χώρους στο υπόγειο. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα  εδώ.